Telefony

Kontakt z Zarządem i inne przydatne numery telefonów.

Zarząd StowarzyszeniaTelefon:
Małgorzata Łuczak782 041 750
Prezes Zarządu
Maciej Krawczyk782 043 536
Wiceprezes Zarządu
Malgorzata Mazurek502 541 783
Sekretarz
Jadwiga Korzeniak694 699 676
Skarbnik
Członkowie ZarząduTelefon:
Tadeusz Kolawa606 347 144
Członek Zarządu
Dariusz Pipien607 991 577
Członek Zarządu
Oktawian Steliga693 899 799
Członek Zarządu
Komisja RewizyjnaTelefon:
Włodzimierz Matuzik501 329 315
Członek Komisji Rewizyjnej
Marek Sztabkowski668 035 970
Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Senisson600 322 985
Członek Komisji Rewizyjnej
Komisja RozjemczaTelefon:
Barbara Paul602 890 886
Członek Komisji Rozjemczej
Małgorzata Batko-Oczak664 898 072
Członek Komisji Rozjemczej
Tadeusz Słowik602 220 967
Przewodniczący Komisji Rozjemczej
InneTelefon:
Dorota Rogaczewska782 044 829
Księgowa
Krzysztof Szczurek536 506 395
Brama