Wichrowe Wszgorza - Logo

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Działkowców „Wichrowe Wzgórza”

32-067 Tenczynek, ul. Owocowa 1

REGON: 122963250 NIP: 5130236011


Rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.

23 1090 1665 0000 0001 2298 1541

Wichrowe Wzgórza