Wichrowe Wszgorza - Logo
Dyżury telefoniczne w miesiącu grudzień z racji przerwy świątecznej są anulowane.
Zarząd StowarzyszeniaTelefon:
Maciej Krawczyk782 041 750
Prezes Zarządu
Berenika Rewicka536 599 117
Wice-Prezes Zarządu
Jadwiga Korzeniak694 699 676
Wice-Prezes Zarządu
Anna Sikorska788 112 367
Sekretarz
Dorota Rogaczewska782 044 829
Skarbnik
Jakub Sitarz782 043 536
Członek Zarządu
Komisja RewizyjnaTelefon:
Andrzej Radny501 176 056
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Sztabkowski668 035 970
Członek Komisji Rewizyjnej
Danuta Pietrzyk502 217 127
Członek Komisji Rewizyjnej
Grażyna Małysz-Chowaniok696 296 063
Członek Komisji Rewizyjnej
Komisja RozjemczaTelefon:
Beata Dudek792 250 499
Członek Komisji Rozjemczej
Małgorzata Batko-Oczak664 898 072
Członek Komisji Rozjemczej
Tadeusz Słowik602 220 967
Członek Komisji Rozjemczej
Piotr Senisson600 322 985
Członek Komisji Rozjemczej
InneTelefon:
Krzysztof Szczurek536 506 395
Brama, odpady komunalne, awarie prądu oraz wody
Wichrowe Wzgórza