Wichrowe Wszgorza - Logo

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Chcemy uprzejmie poinformować, że Stowarzyszenie Działkowców „Wichrowe Wzgórza” z siedzibą w Tenczynku, ul. Owocowa 1 posiada dane, które zostały zebrane w wyniku podpisania umowy, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszym stowarzyszeniem z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Należą do nich:

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez kontakt drogą e-mailową na adres: sd.wichrowewzgorza@gmail.com 

 

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców
„Wichrowe Wzgórza” w Tenczynku

Wichrowe Wzgórza